14 mayo, 2006

Las fotos de la 1ª Sentada por una vivienda digna
"una mena de desencant vital s'escampa entre nosaltres, un desencant prussià i petitburgès i que ens ho prenem bé, home, ens ho prenem bé, perquè sinó estaria tot cremant. Som de bona pasta."

copiado de lasegonaperiferia

0 comentarios: